Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Beeldschat Fotografie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Beeldschat Fotografie berusten bij Beeldschat Fotografie. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Beeldschat Fotografie de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik.

Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

Via onze website kunt u reageren via een formulier. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoonsgegevens door Beeldschat Fotografie geregistreerd. Beeldschat Fotografie gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

©2012 Beeldschat Fotografie, Asperen